Vänligen ge en gåva nu

Senaste nytt

Bästa Rotarianer och Alla Supportrar

januari 26, 2018

Nedan är en bild på första i vårt informationsbrev som kan laddas ner här eftersom texten kan vara svår att…

Många uppoffringar i Syrien

januari 26, 2018

Nedan är en bild på sidan två i vårt informationsbrev som kan laddas ner här eftersom texten kan vara svår…

Kategori 5 orkaner

januari 26, 2018

Nedan är en bild på sidan tre i vårt informationsbrev som kan laddas ner här eftersom texten kan vara svår…

Hur vi gör det

Vi är starkt beroende av donationer och kan inte fungera utan den generositet som människor visar världen över. Våra intäkter kommer direkt från allmänheten i många länder där våra nationella samverkansorganisationer spelar en nyckelroll.

Vi är lyckligt lottade med fantastiska supportrar, volontärer och bidragsgivare som finns över hela världen. Det är deras engagemang för vår gemensamma sak som leder till och gör det möjligt att erbjuda hem till otaliga familjer som drabbats av och överlevt katastrofer.

Vi har också anslutit oss till; “Department of International Development’s (DFID) Rapid Response Facility” (Snabb Insats Fond). Det ger oss möjlighet att inom 72 timmar efter katastrofen få tillgång till en finansiering som gör det möjligt för oss att genomföra det vi gör bäst – nämligen att på kortast möjliga tid leverera akut nödboende och utrustning till behövande familjer. Bidrag från allmänheten kommer dock fortsättningsvis att ha en helt avgörande betydelse eftersom den nya ”Snabb Insats Fonden” endast kommer att aktiveras i en storskalig kris.