Vänligen ge en gåva nu

Senaste nytt

Pågående insatsverksamhet

juli 1, 2017

Hej, Nedan kan ni läsa en i alla hast komponerad beskrivning av vår verksamhet i hela 10 länder. Önskar er…

Möt oss på Rotary International Convention 2017. Begränsad kanslifunktion till 30 maj.

maj 18, 2017

Hoppas att ni som kommer att delta på Rotary International Convention 2017 tar tillfället i akt att möta våra representanter som…

Hårt tryck på insatsorganisationen- på plats i åtta länder över hela världen!

april 28, 2017

Pågående insatser i Peru, Colombia, Irak, Syrien, Moçambique, Somaliland, Niger och Kamerun är precis vad vår nuvarande insatsorganisation mäktar med….

Org och medlemskap

Grunder

Den internationella verksamheten samt all insatsverksamhet, genomförs, leds och rapporteras av ShelterBox Trust i England och de tre senaste årsrapporterna hittar du här: SBT årsrapport 2016  SBT årsrapport 2015  SBT årsrapport 2014

Verksamheten i Sverige leds av ShelterBox Sverige ideell förening som har tecknat ett avtal med ShelterBox trust om att få göra så. Vår öppna förenings första årsmöte genomfördes 2014-09-21 och handlingar från det och kommande årsmöten kan du hitta längst ner på denna sida.

Läs mer om bakgrunden via ”Historia

Medlemskap

Både privatpersoner och organisationer har rätt att bli medlemmar i vår förening.

Medlem blir man genom att betala in avgiften, se nedan, till bankgiro; 900-5430 och ange följande:

  • Namn (Om det avser en organisation anges även kontaktperson)
  • Personnummer (organisationsnummer)
  • Adress
  • E-post
  • Telefonnummer

Anm: Det går även att betala med Swish men då måste ovanstående information skickas in med mejl eller via vårt kontaktformulär. Vårt Swishnr är; 123 319 91 14

Obs! Utan denna information kommer inbetalningen att betraktas och hanteras som ett öppet bidrag.

Om ingen bekräftelse har erhållits inom 10 arbetsdagar bör ni kontakta oss.

Medlemsavgifter 2017:

Enskilda: 100 kr

Företag och övriga organisationer:

  • 1-10 anställda/medlemmar: 500 kr
  • 11-100 anställda/medlemmar: 1000 kr
  • 100 anställda/medlemmar: 2000 kr

Organisation och ansvar:

Styrelse

Ordförande: Anders Lindberg Skövde. E-post: m.a.Lindberg@telia.com

Vice Ordförande: Sven Modigh Smålandsstenar. E-post: Sven.modigh@gmail.com

Ekonomichef: Sven Modigh Smålandsstenar

Ledamöter: Cecilia Thuresson Emmaboda, Carlo Tyrberg Kristianstad, Leif Hemmingsson Sundsvall, Gunnar Ridderstedt Falun och Roland Lagerbrandt Strängnäs

Suppleanter: Björn Andersson Lidköping, Bernhard Karli Gnesta

Verksamhetsledare tillika styrelsens sekreterare

Jan Larsson Lidköping. Tel: 0708-565429. E-post: shelterboxsweden@gmail.com

Revisorer:

Ordinarie: Christina Kennethsson PwC Anderstorp

Suppleant: Emma Isaksson PwC Anderstorp

Valberedning

Sammankallande: Lars-Erik Kullenvall Falköping.  E-post: larserik.kullenwall@gmail.com

Ledamöter: Björn Andersson Lidköping och Jan Larsson Lidköping

Årsmöten

Årsmöte 4 25 mars 2017

Protokoll årsmöte 4 2017-03-25

Bilaga Årsredovisning inklusive PWC revisionsrapport 2016

Bilaga Verksamhetsplan 2017

Bilaga Nytt bidragssystem

Årsmöte 3 19 mars 2016

Protokoll årsmöte 3 2015-03-19 

Årsredovisning 2015

Verksamhetsplan 2016

Årsmöte 2 28 mars 2015

Protokoll årsmöte 2 2015-03-28

Årsredovisning 2014

Verksamhetsplan 2015

Årsmöte 1 sept 2014

Protokoll årsmöte ett 2014-09-21

Röstlängd bilaga 1 årsmöte ett 2014-09-21

Stadgar bilaga 2 årsmöte ett 2014-09-21

Affärsplan bilaga 3 årsmöte ett 2014-09-21