Vänligen ge en gåva nu

Senaste nytt

Årets Julgåva – Så här enkelt kan du rädda liv, lindra lidandet och GÖRA SKILLNAD

oktober 31, 2017

Vårt upprop: Så här enkelt kan du rädda liv, lindra lidandet och GÖRA SKILLNAD – Ladda ner uppropet  Årets Julgåva…

Vår SRT-medlem Björns ord från Bangladesh samt info om genomförda och pågående insatser

oktober 10, 2017

Vår ShelterBox Respons Team volontär Björn är på insatsresa till Bangladesh. Han befinner sig just nu i Rangpur som ligger Norra …

Många katastrofer skapar stora behov – ShelterBox är på många platser och behöver mer stöd för att kunna göra mer

september 20, 2017

Angående den nya jordbävningen i Mexiko så samverkar vi redan med lokala myndigheter, Rotary och andra humanitära organisationer för att…

Org och medlemskap

Grunder

Den internationella verksamheten samt all insatsverksamhet, genomförs, leds och rapporteras av ShelterBox Trust i England och de tre senaste årsrapporterna hittar du här: SBT årsrapport 2016  SBT årsrapport 2015  SBT årsrapport 2014

Verksamheten i Sverige leds av ShelterBox Sverige ideell förening som har tecknat ett avtal med ShelterBox trust om att få göra så. Vår öppna förenings första årsmöte genomfördes 2014-09-21 och handlingar från det och kommande årsmöten kan du hitta längst ner på denna sida.

Läs mer om bakgrunden via ”Historia

Medlemskap

Både privatpersoner och organisationer har rätt att bli medlemmar i vår förening.

Medlem blir man genom att betala in avgiften, se nedan, till bankgiro; 900-5430 och ange följande:

  • Namn (Om det avser en organisation anges även kontaktperson)
  • Personnummer (organisationsnummer)
  • Adress
  • E-post
  • Telefonnummer

Anm: Det går även att betala med Swish men då måste ovanstående information skickas in med mejl eller via vårt kontaktformulär. Vårt Swishnr är; 123 319 91 14

Obs! Utan denna information kommer inbetalningen att betraktas och hanteras som ett öppet bidrag.

Om ingen bekräftelse har erhållits inom 10 arbetsdagar bör ni kontakta oss.

Medlemsavgifter 2017:

Enskilda: 100 kr

Företag och övriga organisationer:

  • 1-10 anställda/medlemmar: 500 kr
  • 11-100 anställda/medlemmar: 1000 kr
  • 100 anställda/medlemmar: 2000 kr

Organisation och ansvar:

Styrelse

Ordförande: Anders Lindberg Skövde. E-post: m.a.Lindberg@telia.com

Vice Ordförande: Sven Modigh Smålandsstenar. E-post: Sven.modigh@gmail.com

Ekonomichef: Sven Modigh Smålandsstenar

Ledamöter: Cecilia Thuresson Emmaboda, Carlo Tyrberg Kristianstad, Leif Hemmingsson Sundsvall, Gunnar Ridderstedt Falun och Roland Lagerbrandt Strängnäs

Suppleanter: Björn Andersson Lidköping, Bernhard Karli Gnesta

Verksamhetsledare tillika styrelsens sekreterare

Jan Larsson Lidköping. Tel: 0708-565429. E-post: shelterboxsweden@gmail.com

Revisorer:

Ordinarie: Christina Kennethsson PwC Anderstorp

Suppleant: Emma Isaksson PwC Anderstorp

Valberedning

Sammankallande: Lars-Erik Kullenvall Falköping.  E-post: larserik.kullenwall@gmail.com

Ledamöter: Björn Andersson Lidköping och Jan Larsson Lidköping

Årsmöten

Årsmöte 4 25 mars 2017

Protokoll årsmöte 4 2017-03-25

Bilaga Årsredovisning inklusive PWC revisionsrapport 2016

Bilaga Verksamhetsplan 2017

Bilaga Nytt bidragssystem

Årsmöte 3 19 mars 2016

Protokoll årsmöte 3 2015-03-19 

Årsredovisning 2015

Verksamhetsplan 2016

Årsmöte 2 28 mars 2015

Protokoll årsmöte 2 2015-03-28

Årsredovisning 2014

Verksamhetsplan 2015

Årsmöte 1 sept 2014

Protokoll årsmöte ett 2014-09-21

Röstlängd bilaga 1 årsmöte ett 2014-09-21

Stadgar bilaga 2 årsmöte ett 2014-09-21

Affärsplan bilaga 3 årsmöte ett 2014-09-21