Vänligen ge en gåva nu

Senaste nytt

Bästa Rotarianer och Alla Supportrar

januari 26, 2018

Nedan är en bild på första i vårt informationsbrev som kan laddas ner här eftersom texten kan vara svår att…

Många uppoffringar i Syrien

januari 26, 2018

Nedan är en bild på sidan två i vårt informationsbrev som kan laddas ner här eftersom texten kan vara svår…

Kategori 5 orkaner

januari 26, 2018

Nedan är en bild på sidan tre i vårt informationsbrev som kan laddas ner här eftersom texten kan vara svår…

Historia

Internationellt

ShelterBox grundades 2000 i den lilla staden Helston i Cornwall, Storbritannien. Samma år Rotaryklubben i Helston-Lizard antog det som sitt millennium projektet. Föga anade de att projektet skulle utvecklas till att bli en betydande Internationell fristående och oberoende katastrofhjälpsorganisation som bl.a har tecknat ett partnerskapsavtal med Rotary International. Vidare har organisationen etablerat ett internationellt samarbete i mer än 19 länder.

De första boxarna delades ut i januari 2001 till drabbade av  jordbävningskatastrofen i Gujarat, Indien.

Den 26 december 2004 kom nyheten om den förödande tsunamin och ShelterBox stod inför sin största utmaning hittills och vars effekt skulle ändra organisationens kurs. Donationer och frivilliga strömmade in och 2005 skickade ShelterBox nästan tio gånger så många boxar jämfört med de tre föregående åren. På bara några korta månader, hade ShelterBox vuxit fram som en viktig aktör inom området för internationell katastrofhjälp.

Sedan starten har nu ShelterBox levererat över 130.000 boxar vid mer än 200 insatser i nästan 90 olika länder, vilket har hjälpt väl över en miljon nödställda människor.

Sverige

På enskilda initiativ från olika personer i Rotaryklubbar/distrikt, Scoutföreningar och andra organisationer, har insamlingar i Sverige genomförts under många år. Vad vi vet togs det första initiativet redan 2005 då Stockholm Strand Rotaryklubb gjorde en boxdonation som sedermera levererades till Pakistan.

Sommaren 2011 bildades en Svensk insamlingsorganisation med namnet ShelterBox Sweden. Organisationen blev godkänd av Svensk insamlingskontroll och fick ett s.k. 90-konto. Av olika skäl sade ShelterBox Trust upp överenskommelsen med dåvarande ShelterBox Sweden i januari 2013. Svensk Rotary Service (SRS) genomförde under avvecklingsprocessen en oberoende utredning som visade att insamlade hade gått till ändamålet på rätt sätt. FD ShelterBox Sweden avslutade sin verksamhet 2013-03-28.  De donationer som skickats in via dem i perioden 2011-07-10 – 2013-02-05 redovisas under givarnamnet ”Sweden Donors” med boxnummer Sweden 201-374.  Boxarna har levererats till Libanon till hjälp åt flyktingar från Syrien.  Alla bidragsgivare har tilldelats boxnummer och har fått information om dessa med ett tackbrev. Berörda som saknar sina nummer kan få hjälp att spåra dessa genom att skicka in ett meddelande via vårt kontaktformulär.

April 2013 startade ”ShelterBox project in Sweden”. Projektet organiserades av Sveriges två certifierade ShelterBox Response Team volontärer (SRT) med stöd av Lidköping Vänerns Rotaryklubb. Därmed kunde ShelterBox verksamhet i Sverige åter igen bedrivas med en nationell aktör.

Februari 2014 konstituerades en interimsstyrelse för ShelterBox Sverige och organisationen registrerades som en fristående och oberoende ideell förening 2014-02-27.

Juni 2014 övertog ShelterBox Sverige ideell förening ansvaret för ”ShelterBox project in Sweden”.

September 2014 genomfördes föreningens första årsmöte med val av styrelse, revisorer och valberedning. Läs mer under ”Org och medlemskap